Fredagssällskapet

Fonden ”Fredagssällskapet” inom Rikssvenska Olaus Petri församlingen (OP) i Helsingfors bildades år 1972 genom ett testamente av fru Ingeborg Cronwall, som var aktiv medlem i församlingen sedan dess grundande. Fondens avkastning skall enligt testamentets bestämmelser användas till stipendier till medellösa manliga studerande på förslag av församlingens kyrkoherde i samråd med fondens styrelse. Stipendier kan också utgå till medlemmar av Societas Sanctae Birgittae (SSB).

Fonden kan vidare bevilja medel till projekt och särskilda ändamål som bidrar till att trygga församlingens framtid som en levande och rikstäckande församling med rikssvensk anknytning i Finland. Ansökningar om stipendier eller bidrag riktas till kyrkoherden i Rikssvenska Olaus Petri församlingen, alternativt till novismästaren i SSB (Daniel Gustafsson, Studentvägen 36, 752 34 Uppsala) före utgången av oktober månad varje år. För närmare information om ”Fredagssällskapet” och om du vill söka bidrag hör av dig till kyrkoherde Jan Olov Fors.