Pastorsexpeditionens adress:

Minervagatan 6 (ingång från gården mot Minervagatan 4)

00100 Helsingfors

olauspetri@evl.fi

050 417 9234

 

Pastorsexpeditionens öppettider:

Telefontid måndag-fredag kl. 10-12

Sommartid (juni-aug) tisdag-torsdag kl. 10-12

På pastorsexpeditionen kan man bl.a. boka förrättningar, beställa ämbetsbevis och släktutredningar. För ämbetsbevis debiteras 8 euro. Släktutredningar och övriga intyg som utfärdas manuellt kostar 30 euro.

Ifall man behöver besöka pastorsexpeditionen så måste man komma överens om det på förhand.

 

Övrigt:

IBAN: FI37 4055 3110 0005 02

BIC: HELSFIHH

FO-nummer: 0224025-1

 

Historia:

Rikssvenska Olaus Petri församlingen är den gamla Skutförsamlingen i Svenska Kyrkan som överfördes till Borgå stift år 2007. Församlingen bildades år 1922 av invandrande svenskar. Initiativet till detta kom från de rikssvenska föreningar som verkade i Helsingfors och tanken var att man på det sättet kunde bibehålla sin svenska identitet och samhörigheten med Sverige.

Församlingen fick en ny särställning i Borgå stift på samma sätt som Tyska församlingen, nämligen att vara rikstäckande, vilket innebär att man kan vara medlem i församlingen och bo var som helst i Finland.

Vi i Rikssvenska Olaus Petri församlingen firar mässa varje söndag enligt den svenska handboken, vi har Svenska Kyrkans psalmbok och vi fungerar som en svensk församling på finsk mark. Du som har dina rötter i Sverige, är svensk medborgare eller har bott i Sverige och har anknytning till Svenska Kyrkan har möjlighet att vara medlem i vår församling. Vi vill gärna poängtera, att svenskt medborgarskap inte är något krav för medlemskap i församlingen.

Vi har ett gott och nära samarbete med Svenska Gillet som värnar om svensk kultur och svenska traditioner.