Körerna i Olaus Petriförsamlingen

I Olaus Petri verkar för närvarande två körer, som presenteras kort här nedan.

- Olaus Petrikören. En professionell kör med 16 sångare, som medverkar i högmässan vid de större kyrkliga helgerna. Kören grundades av Thure Sandelin år 1919 och hette till en början Rikssvenska kyrkokören. 10 år senare bytte kören namn till Olaus Petrikören, och uppnådde under Folke Forsmans dirigentskap sin höga nivå och nuvarande form. Kören har gjort flera skivinspelningar. Körens senare dirigenter har varit bl.a. Peter Peitsalo, Taru Muranen och nuvarande kantor Hanna Laakkonen-Yang. År 2019 firar kören sitt 100-års jubileum.

- Schola Olaus Petri. Sjunger gregorianik under ledning av Juhani Vesikkala. Grundades på 1980-talet av Chifuru Matsubara.
Tidigare har Schola OP bestått enbart av körens herrar, men fr.o.m. våren 2016 sjunger även damerna gregorianik.