Kontaktinformation

Respons

Din respons är viktig för oss. Vi utvecklar vår webbplats och vår verksamhet med hjälp av den. Skriv ut din kontaktinformation om du önskar få svar.


Ledare för barn- och ungdomsverksamheten
Minervagatan 6
00100 Helsingfors

Kantor, tjänstledig
Minervagatan 6
00100 Helsingfors

Ekonomichef och kansliansvarig
Minervagatan 6
00100 Helsingfors

Kantor
Minervagatan 6
00100 Helsingfors

Vaktmästare och husmor
(09) 443 832
Minervagatan 6
00100 Helsingfors
Kyrkoherde
(09) 443 832
Minervagatan 6
00100 Helsingfors