Kontaktinformation

Något om att det är kontaktinformation till samtliga anställda och förtroendevalda.


Barn- och ungdomsledare
Minervagatan 6
00100 Helsingfors

Kantor, tjänstledig 1.10.2019 - 10.1.2020
Minervagatan 6
00100 Helsingfors

Ekonomichef och kansliansvarig
Minervagatan 6
00100 Helsingfors

Kantor, 1.10.2019 - 10.1.2020
Minervagatan 6
00100 Helsingfors

Vaktmästare och husmor
(09) 443 832
Minervagatan 6
00100 Helsingfors
Kyrkoherde
(09) 443 832
Minervagatan 6
00100 Helsingfors