Vi stöder dig

Vi försöker hjälpa människor i akut ekonomisk nöd när vi kan. Församlingen har också årligen kunnat ge bidrag till behövande ur John Westesons donationsfond och ur Wahlforska fonden. Oftast är det pensionärer med låg inkomst som behöver bidrag, men det finns också barnfamiljer som har haft stort behov av ekonomiskt stöd. Hur man söker bidrag och vad som måste bifogas brukar vi meddela om i OP-bladet. Om det är någon som har behov för enskilda samtal så är det församlingens präst som man får vända sig till. 

Du behöver inte vara ensam. Du kan be en församlingsanställd komma på besök eller ta kontakt med kyrkans samtalstjänst.

Läs om samtal och besök

Livet är en Guds gåva. När det är som bäst tycker vi att det är värt varje ögonblick. Men det kan lätt bli annorlunda.

Läs om stöd vid problem i vardagen

Sorg känner vi när vi har förlorat någon som har stått oss nära. Känslorna är ofta starka. Och ibland förvirrande och oväntade.

Stöd i sorg och i kris

Det kan vara svårt att erkänna ett beroende, men lika svårt att ta upp frågan med en anhörig. En beroendesjukdom påverkar inte endast missbrukaren själv, utan också de anhöriga.

Läs om stöd vid beroende