Vi stöder dig

Vi försöker hjälpa människor i akut ekonomisk nöd när vi kan. Församlingen har också årligen kring jul kunnat ge bidrag till behövande ur John Westesons donationsfond och ur Wahlforska fonden. Oftast är det pensionärer med låg inkomst som behöver bidrag, men det finns också barnfamiljer som har haft stort behov av ekonomiskt stöd. Hur man söker bidrag och vad som måste bifogas står i församlingsbladet som skickas ut i höst. Om det är någon som har behov för enskilda samtal så är det församlingens präst som man får vända sig till. Han nås på mobiltelefon 045 856 1727.