Vi stöder dig

Vi försöker hjälpa människor i akut ekonomisk nöd när vi kan. Församlingen har också årligen kunnat ge bidrag till behövande ur John Westesons donationsfond och ur Wahlforska fonden. Oftast är det pensionärer med låg inkomst som behöver bidrag, men det finns också barnfamiljer som har haft stort behov av ekonomiskt stöd. Hur man söker bidrag och vad som måste bifogas brukar vi meddela om i OP-bladet. Om det är någon som har behov för enskilda samtal så är det församlingens präst som man får vända sig till. 

Du behöver inte bära din oro och dina bekymmer ensam. Församlingens anställda kan hjälpa dig med problemen, både de praktiska och känslomässiga. Ingen frågar om vad du tror på eller om du är medlem i kyrkan. Kyrkan erbjuder också anonymt samtalsstöd via telefon och nätet.

Läs om samtal och besök

Livet är en Guds gåva. När det är som bäst tycker vi att det är värt varje ögonblick. Men det kan lätt bli annorlunda.

Läs om stöd vid problem i vardagen

Det finns många saker i livet som kan utlösa en kris: en nära människas död, en sjukdom eller olycka, separation, arbetslöshet eller pensionering.

Bli inte ensam, det finns hjälp och stöd

Stöd i sorg och i kris

En beroendesjukdom påverkar inte bara en person, utan alla i den närmaste kretsen. Alla behöver stöd för att orka bryta negativa mönster. Olika organisationer erbjuder stöd och hjälp för alla som påverkas av ett missbruk.

Läs om stöd vid beroende