Personal

 


Susanna Isaksson

Ledare för barn- och ungdomsverksamheten
Minervagatan 6
00100 Helsingfors


Nina Nordström

Ekonomichef och kansliansvarig
Minervagatan 6
00100 Helsingfors

Olli Saari

Vikarierande kantor
Minervagatan 6
00100 Helsingfors

Maria Viinikka

Vaktmästare och husmor
(09) 443 832
Minervagatan 6
00100 Helsingfors

Timo Viinikka

Kyrkoherde
(09) 443 832
Minervagatan 6
00100 Helsingfors