Personal

Något om att samtliga anställda i den här listan.


Barn- och ungdomsledare
Minervagatan 6
00100 Helsingfors


Församlingssekreterare
Minervagatan 6
00100 Helsingfors

Vaktmästare och husmor
(09) 443 832
Minervagatan 6
00100 Helsingfors
Kyrkoherde
(09) 443 832
Minervagatan 6
00100 Helsingfors