Registrering av personuppgifter

Personuppgifter kan enligt följande grunder föras in våra olika register:

  1. Ett avtal där en person och församlingen kommer överens om att producera och fakturera en tjänst. Denna tjänst kan vara till exempel inlösning eller en förlängning av kolumbarienisch, bokning och/eller hyrning av en församlingslokal eller fakturering av en prestation enligt prislistan till en kund (församlingsmedlem eller någon annan person)

  2. Bokningar av kyrklig verksamhet, förrättningar och personkontakter

  3. En person som anmäler sig till ett evenemang, en utflykt, en klubb eller något annan tillställning som kräver en anmälan.

  4. Församlingen sköter en lagstadgad uppgift, till exempel en vigsel, ett dop eller en jordfästning.

  5. Ansökan och behandling av bidrag. Personuppgifter används då beslut fattas. Uppgifter som samlas in är bl.a.: kontaktuppgifter, uppgifter om ekonomisk situation, vid behov uppgifter om hälsotillstånd, övriga uppgifter som behövs för att ta beslut om bidrag.

  6. Frivilligarbetare, förtroendevalda, löne- och arvodestagare. Uppgifter som samlas in är de personuppgifter som behövs för att kunna betala ut lön eller arvode, kontaktuppgifter och bankförbindelseuppgifter. 

 

Den registrerade kan begära att församlingen ändrar fel i personuppgifterna i registret. Den som gör ändringen skall identifiera sig.