Här hittar du protokollen från kyrkorådets möten. Ifall du vill läsa bilagorna så ber vi dig kontakta kansliet olauspetri@evl.fi så skickar vi dem till dig.

 

2002

Protokoll 01/22

Protokoll 02/22

Protokoll 03/22

Protokoll 04/22

Protokoll 05/22

Protokoll 06/22

 

2023

Protokoll 01/23

Protokoll 02/23

Protokoll 03/23

Protokoll 04/23

Protokoll 05/23

Protokoll 06/23

 

2024

Protokoll 01/24

Protokoll 02/24

Protokoll 03/24

 

Besvärsanvisningar