OP-bladet är ett församlingsblad som postas till alla myndiga församlingsmedlemmar (bortsett från dem med hemlig adress). OP-bladet utkommer 3 gånger per år, och du kan även läsa det här på hemsidan.