När ni vill döpa erat barn. Så står församlingen till er tjänts vid dop. Vi ordnar gärna dop i vår fina församlings kyrka, Olaus Petri kyrkan. I församlingshemmet kan man ha dopkaffe efter dopgudstjänsten. Församlingen präst ställer gärna upp för att döpa, men om föräldrarna har en egen familjepräst så går det lika bra. Om man har en annan plats där dopet skall var, i en annan kyrka, i hemmet eller annan plats, så ställer prästen också upp vid de tillfällena. Innan dopet så träffar prästen gärna föräldrarna för dopsamtal. Där vi går igenom dopgudstjänsten och de praktiska sakerna kring dopet. Dopet är familjens högtid, därför arrangerar vi dopet i samråd med förädrarna så långt som möjligt.