Till nyhetslistan

Kungörelse: protokoll från kyrkofullmäktiges sammanträde

Protokollet från kyrkofullmäktiges sammanträde 23.4.2024 finns framlagt till påseende på pastorsexpeditionen under tiden 2.5.2024-31.5.2024. Protokollet vinner laga kraft 3.6.2024.

Alla protokoll finns också till påseende här på hemsidan.

2.5.2024 11.55