Till nyhetslistan

Kallelse till kyrkofullmäktigemöte

Kallelse till kyrkofullmäktigemöte tisdagen 21.3.2023 kl 18.00 i prästgårdens konferensrum eller via Teams. Den som vill delta som åhörare skall kontakta kansliet olauspetri@evl.fi för att få länken till mötet samt dagordningen skickad till sig.

14.3.2023 11.50