Till nyhetslistan

Kallelse till kyrkofullmäktige möte

8.6.2021 12.06

Kallelse till kyrkofullmäktige möte måndagen 14.6.2021 kl 18.00 via Teams. Den som vill delta som åhörare skall kontakta kansliet olauspetri@evl.fi för att få en länk till mötet samt dagordningen.