Till nyhetslistan

Verksamheten augusti-september 2021

20.8.2021 10.24

Eftersom vår kyrka ännu står under renovering så inleder vi höstens verksamhet lite avvikande.

Tyska församlingen har mycket givmilt låtit oss ordna gudstjänster i Tyska kyrkan. Detta fortsätter vi tacksamt med tills vår egen kyrkas renovering är klar. I regel hålls gudstjänsterna varje söndag kl 15.00, men några avvikelser förekommer så följ med evenemangskalendern.

Musikandakterna är på paus tills vi kan ta i bruk vår egen kyrka.

Barngrupperna kan inte heller samlas för tillfället då det inte finns lokaler för det, men man hittar musiklekens videon på YouTube under namnet "barn i Olaus Petri".

Kansliets telefontid är som vanligt må-fre kl 10-12 på numret 050 417 9234. Behöver man besöka kansliet så bör man komma överens om det på förhand. Kansliets e-post är olauspetri@evl.fi.

Är man i behov av samtal kan man kontakta kyrkoherde Jan Olov Fors på numret 0400 265 545 eller e-post jan.olov.fors@evl.fi.